Smertelindring med akupunktur

smerter og akupunkturI USA har en forskegruppe bevist, at akupunktur afhjælper kroniske smerter. Forskerne fandt beviset gennem en analyse af 29 undersøgelser, hvor omkring 18.000 patienter havde deltaget. Ifølge undersøgelsen virker behandling med akupunktur mere lindrende på nogle typer af kroniske smerter end traditionel smertebehandling og placebo-akupunktur. Modsat meget traditionel smertebehandling er der ingen bivirkninger ved behandling med akupunktur.

Akupunktur og smertelindring

Akupunktur som metode har nogle fysiologiske virkninger, som bidrager til en akut smertelindring. Men fordi det hidtil ikke har været muligt at finde frem til mekanismer, der kan lindre kroniske smerter i længere tid, har akupunkturen ikke været en anerkendt behandlingsform. Det har indenfor lægevidenskaben været betragtet som kontroversielt at behandle med akupunktur.

Forskning og metaanalyse

Der er gennem tiden lavet rigtig mange undersøgelser af akupunktur som smertelindrende metode. Kvaliteten af undersøgelserne har dog i visse tilfælde været svingende og deres resultater er derfor blevet betragtet som tvivlsomme. Derfor satte en gruppe forskere fra New York – mere bestemt fra et kræftcenter kaldet Memorial Sloan-Kettering – sig for at få skabt klarhed over, hvilken effekt akupunktur har på smerter. Forskerne udførte derfor en metaanalyse af individuelle patientdata udelukkende baseret på randomiserede forsøg af en høj kvalitet.

Solide data fra 18.000 patienter

I de forsøg, der blev taget med i metaanalysen, skulle patienterne have haft smerter i minimum en måned. I tillæg skulle effekten af behandlingen med akupunktur først være vurderet minimum en måned efter at behandlingen startede. Forskerne indsamlede rådata fra i alt 29 studier, hvor omkring 18.000 patienter var blevet undersøgt.

Undersøgelsen viste

Resultatet af undersøgelsen viser at akupunktur er bedre mod kroniske smerter end både behandlingen med placebo-akupunktur og behandlingen uden akupunktur. Forskellen mellem behandling med rigtig akupunkturbehandling og placebobehandlingen var ikke så stor, hvilket kan tyde på, at der er andre faktorer, der spiller ind på den terapeutiske virkning end nålenes effekt alene. Placebo-akupunkturen blev foretaget med nåle. Forsøgspersonerne blev enten stukket i det øverste hudlag og altså ikke så dybt som ved almindelig akupunktur eller de blev stukket ved hjælp af nåle, der blev trukket ud igen og altså ikke fik lov at sidde som i almindelig akupunktur.

Undersøgelsens resultat i tal

Det er ikke let at hverken måle eller sammenligne smerte. Forskerne som udførte metaanalysen har derfor brugt de standardafvigelser, som anvendes, når der laves statistisk materiale. Analysen viste, at smerteværdierne hos patienter, som havde rygsmerter, nakkesmerter, kronisk hovedpine eller slidgigt og som modtog den rigtige akupunktur lå 0,15, 0,16 og 0,23 (standardafvigelser) lavere end ved placeboakupunktur-behandlingen. Derfor konkluderede forskerne at akupunktur har en målbar effekt og ikke kan betragtes som placebo. Når det kom til de behandlingsformer, som lægevidenskaben og sundhedsvæsenet traditionelt vil behandle kroniske smerter med viste det sig, at akupunktur var væsentligt mere effektivt. Tallene var nemlig her 0,42, 0,55 og 0,57 lavere en ved de traditionelle smertebehandlingsmetoder. Derfor betegner forskerne bag undersøgelsen metaanalysen for det mest solide bevis på akupunkturens positive virkning på kroniske smerter.

En efterrationalisering

Det fremgår ikke af forskernes materiale, om nålene i placebobehandlingerne blev sat i de samme punkter som i den rigtige akupunkturbehandling. Grunden til, at det kunne være interessant at vide, er, at i nogle former for akupunktur for eksempel japansk akupunktur stikker man kun nålene i det øverste hudlag. Det vil sige, at hvis nålene blev sat i de rigtige punkter, kan disse være blevet stimuleret tilstrækkeligt ved at nålen sad i huden. I de tilfælde hvor nålen blev sat i og taget ud igen, kan det også have haft en effekt, hvis nålene blev placeret i de rigtige punkter. Måske kan det være forklaringen på, at der ikke er så stor forskel på behandlingen med placebo og akupunktur.