Hvordan virker Zoneterapi?

Zoneterapi hvordanI zoneterapi arbejder man ud fra det princip, at alle kroppens systemer og organer er afspejlet på bestemte punkter på fødderne, hænderne og andre steder på kroppen. Det er dog oftest fødderne, der arbejdes med i zoneterapien. Ved at trykke og massere på specifikke steder på klientens fødder, kan behandleren nemlig balancere kroppens helbred. Den forbindelse, der er mellem fødder og krop, løber gennem vores meridianbaner. Når behandleren stimulerer et reflekspunkt vil virkningen forplante sig til alle de kropsdele, der ligger langs banen. Det er en effektiv måde at øge kroppens kredsløb og derved få kroppen til at genvinde sin balance og dermed sundhed.

Fem grunde til at opsøge en zoneterapeut

  • Zoneterapi virker både på krop og psyke ved at styrke balancen i kroppen
  • Zoneterapi fremmer og vedligeholder din naturlige sundhed
  • Zoneterapi er effektiv til smertelindring
  • Zoneterapi har en positiv effekt på en række symptomer og lidelser
  • Zoneterapi har et holistisk syn på mennesket og livet

Det er altid en god ide at opsøge en zoneterapeut. Uanset hvad du døjer med, kan du blive hjulpet videre. Du behøver ikke nødvendigvis at fejle noget for at opsøge en zoneterapeut. Det kan anbefales, at se zoneterapien som en vedligeholdelse af en sund krop og en god psyke. Betragt det som en forebyggende behandling, der hjælper dig med at undgå skavanker og lidelser.

Alene eller i kombination

Siden 70’erne har mange benyttet zoneterapien som behandlingsform. Det er meget forskelligt om zoneterapien kan stå alene som behandlingsform eller, om den bruges sammen med de konventionelle behandlinger, der benyttes i det danske sundhedsvæsen. Zoneterapi er blevet mere og mere almindeligt igennem de sidste mange år og anses som en pålidelig behandlingsmetode med gode resultater.

Smertelindring

Mennesker med kroniske smerter, som er afhængige af stærk smertestillende medicin, kan have stor gavn af zoneterapi. Ofte er bivirkningerne ved den konventionelle medicin så store, at de i høj grad er med til at forringe patientens liv. Zoneterapi er god til smertelindring og modsat den konventionelle smertestillende medicin, der benyttes her i vesten, er den uden bivirkninger.

Meridianbanerne

I zoneterapi arbejdes der ligesom i akupunktur, kinesiologi og mange andre alternative behandlingsformer ud fra meridianbanerne. Meridianbanerne er 14 baner, der løber i hele kroppen. De 12 er forbundet med et organ. De to andre meridianer løber for og bag på kroppen. I modsætning til akupunktur, hvor der ofte sættes nåle i punkterne på selve banen. Stimuleres punkterne i zoneterapi via andre punkter på kroppen.

Makrosystem og mikrosystem

I zoneterapi arbejdes der med såkaldte makrosystemer og mikrosystemer. Et makrosystem er hele kroppen. Et mikrosystem er delområder af kroppen. I Zoneterapien arbejders der med, at hele kroppen afspejles i et delområde som for eksempel fødderne. Delområderne udveksler og kommunikerer med helheden. Det er som før skrevet oftest fødderne, der virker som delområde og dermed mikrosystem i en zoneterapeutisk behandling. Fødderne er delt ind i zoner, som modsvarer et specifikt område i makrosystemet/kroppen. Når behandleren trykker eller masserer på zonen, skaber det en effekt i kroppen.

Holistisk tilgang til krop, sind og menneske

En zoneterapeut arbejder med en helhedstænkende tilgang – også kaldet en holistisk tilgang – til behandlingen. Det betyder, at han eller hun ser på hele klientens situation. Det vil sige både på eventuelle funktionsforstyrrelser og årsager samt på kroppens selvhelende kræfter. Det hele sker naturligvis i samtale med klienten. I zoneterapi anses klienten nemlig for at være en samarbejdspartner i hele behandlingsforløbet. Det betyder også, at behandleren regner med, at klienten selv tager ansvar for at få sin krop i balance igen. Zoneterapi bliver anset som velegnet til de livsstilssygdomme vi kæmper med i vores moderne samfund. Der er nemlig meget sjældent kun en udløsende faktor. Ofte er der flere ubalancer i spil, som zoneterapiens holistiske syn er med til at afdække og få i balance igen.