Hvad er NADA akupunktur?

NadaDer findes mange forskellige former for akupunktur. I nogle typer arbejder man med hele kroppen og de punkter, der løber langs meridianbanerne. I andre som for eksempel i NADA øreakupunktur arbejder man med punkter på øret. Det er en behandlingsform, der benyttes som en supplerende behandling til andre former for konventionel terapi eller behandling. NADA øreakupunktur retter sig mod behandlingen af traumer, misbrugsproblemer og psykisk sygdom.

Hvad er NADA?

NADA er en forkortelse af National Acupuncture Detoxification Association som er en non-profit organisation med amerikanske rødder. Foreningen har udarbejdet en protokol, der beskriver fem specifikke punkter på øret, som anvendes i arbejdet med klienter, der har problemer med misbrug, har psykiske problemer eller sygdomme eller lider af traumer. NADA arbejder for at udbrede behandlingsmetoden til gavn for klienter, der ellers er svære at behandle med konventionelle metoder. NADA øreakupunktur er nemlig et effektivt supplement i et behandlingsforløb.

Hvorfor supplere med NADA?

Ifølge organisationen er der flere gode grunde til, at konventionel behandling mod traumer, psykiske lidelser og misbrug med fordel kan suppleres med NADA øreakupunktur. Hensigten med NADA er nemlig at:

  • Reducere klientens trang til for eksempel rusmidler eller nikotin
  • Øge klientens fastholdelse til for eksempel et afvænningsprogram
  • Øge klientens optimisme og samarbejdsvilje i forhold til projektet
  • Reducere angst og søvnproblemer
  • Reducere behovet for medicin
  • Øge klientens oplevelse af ro og styrke

Hvordan foregår behandlingen?

NADA akupunkturbehandlingen udføres med op til fem tynde og sterile nåle, som forsigtigt placeres i helt specifikke punkter på hvert øre. NADA er en non-verbal tilgang til healing og ofte foregår behandlingen ved, at en gruppe af klienter sidder sammen i stilhed. Klienterne sidder i behagelige stole og har nålene siddende i ørene i omkring 30 til 45 minutter – nogle gange helt op til en time – for at lade behandlingen få den bedste effekt.

NADA øger chancen for succes

Som før skrevet er NADA en behandlingsform, der anvendes i samspil med andre behandlingsmetoder eller terapityper. NADA er klinisk effektiv, har lave økonomiske omkostninger, kræver ingen medicin og kan benyttes på tværs af kulturer. Behandlingen kan let udføres overalt, hvor en gruppe mennesker kan sidde sammen. Derfor er metoden også anvendelig efter traumatiserende oplevelser for eksempel i forbindelse med ulykker og andre katastrofelignende situationer. Når NADA kombineres med rådgivning, uddannelse, medicinsk behandling og selvhjælpsgrupper øges klienternes muligheder for succes.

Hvor stammer NADA fra?

Akupunktur med henblik på afgiftning og så kaldet acudetox blev udviklet i Østen i 1960’erne. I starten af 1970’erne blev der udviklet en øreakupunktursmodel af psykiateren Michael Smith. Det var denne model, der blev kendt og udbredt som NADA-metoden. Metoden blev til som en konsekvens af de daværende amerikanske borgerrettighedsgruppers ønske om en medicinfri behandling. NADA er blevet til blandt andet på baggrund af erfaringer fra Hong Kong, hvor man havde givet narkomaner akupunktur og oplevet, at det hjalp. I 1973 blev det påvist at stimulering af det lungepunkt, der findes i øret, kan reducere abstinenser fra opioider ved bare 15 minutters behandling med akupunktur. Derfor er NADA den mest anvendte akupunkturmetode mod stof-afhængighed. Den største værdi som NADA bidrager med er dog, at metoden fremmer personlig udvikling og healing samt forbedrer konflikthåndtering og kognitive evner. Alt sammen noget, der gør klienten i stand til at få mere ud af den samlede behandling.

NADA ånden

NADA-behandlere vil ofte opfatte NADA som meget mere end akupunktur. Det er en såkaldt recovery-model, som arbejder for, at klienten skal komme sig så godt som muligt både diagnosemæssigt og i forhold til livskvalitet. Nålene og de punkter, der behandles ud fra, er blot redskaber til at nå frem til dette. Derfor kan man tale om en bestemt NADA ånd som præger behandlernes arbejde, når de styrker klienterne til at finde deres egen kraft. Behandlerne ser nemlig deres rolle som den, der sætter processen i gang.