Fysioterapeut eller kiropraktor?

fysioterapeut og kiropraktorHvis man ikke her erfaring med eller viden om, hvad forskellen er mellem en fysioterapeut og en kiropraktor kan det være meget svært at vide, hvilken behandlingsform, man skal vælge f.eks., når man har rygproblemer. Det er stadig den gængse opfattelse, at det en fysioterapeut gør er at massere og, at det en kiropraktor gør har at gøre med at ”knække” led. Men i praksis overlapper de to fag hinanden på adskillige felter, så det er ikke så enkelt endda.

Ved rygsmerter er det i mange tilfælde tilfældigt, om man vælger enten en fysioterapeut eller en kiropraktor. Det kan være man bliver anbefalet en bestemt behandler af en ven, som har haft gode resultater og derfor er tilbøjelig til at følge rådet, hvad enten det drejer sig om en fysioterapeut eller kiropraktor.

Bliv lidt klogere på forskellen

Som før skrevet er der mange overlap de to faggrupper imellem, og fagfolkene forstår godt, at folk er usikre på valget mellem en fysioterapeut og en kiropraktor, men de vil gerne aflive myten om massage og ”knæk” forskellen. Begge uddannelser baserer deres behandlinger på de samme forskningsresultater. Derfor er der ligheder mellem deres behandlingsformer og metoder og både en kiropraktor og en fysioterapeut kan masserer som del af en behandling.

Begge kan også anvende metoder til at mobilisere led – med eller uden knæk. Begge faggrupper tilbyder vejledning for at forebygge eller afhjælpe problemer og begge faggrupper kan sætte træning i gang, der er specifikt rettet mod det problem patienten har.

Når fagfolk selv skal give en hurtig forklaring på forskellen mellem en fysioterapeut og en kiropraktor siger de, at en opdeling kan være, at en kiropraktor har fokus på undersøgelsen og behandlingen, mens en fysioterapeut har fokus på at forebygge og genoptræne. Men de pointerer, at begge faggrupper kan det hele.

Specifikt for fysioterapi

En fysioterapeut er specialiseret i at både undersøge og tilbyde behandling til patienter, der har problemer med bevægeapparatet. Det kan være problemer forårsaget af skader og overbelastning. Typiske symptomer, der får folk til at søge en fysioterapeut er rygproblemer og hold i nakken. Først vil fysioterapeuten undersøge patienten og forsøge at finde ud af, hvad der er årsag til smerterne. Derefter vil en behandling pågå, hvor både manipulation og mobilisering kan benyttes samt øvelser, træning, afspænding og uddannelse af patienten for at undgå tilbagefald.

En fysioterapeut tager sig også af rehabilitering samt genoptræning efter sygdom eller ulykker. Det kan være lammelser eller brud, der kan påvirke patientens førlighed. I denne form for behandling indgår arbejde med både balance, styrke og bevægelser. En sådan træning kan gøre, at en operation for diskusprolaps eller slidgigt kan undgås.
Det tidligere fokus på massage, der skulle få musklerne til at slappe af er i dag kombineret med ledmobilisering, træning og øvelser.

Specifikt for kiropraktik

En kiropraktor er ofte kendt for behandling af ryg- og nakkeproblemer. De behandler dog også ofte forstuvede ankler. Kommer man til en kiropraktor straks og får anklen sat på plads, kan man nøjes med at plages af anklen i 3 uger fremfor de 6 uger, der ellers ofte går, før den er ok igen. En kiropraktor er ud over forstuvede ankler gode til at tage sig af akutte nakkehold, tennisalbuer og problemer med ryggen f.eks. diskusprolaps. Det, man forbinder med at blive ”knækket” ved en kiropraktor, er at de frigør led, der har sat sig fast, og det kan give et knæk, når de bliver frigivet. Men en kiropraktor benytter også bløddelsteknikker. Dvs. strækteknikker og massage. Disse kombineres ofte med frigørelsen af led. En del kiropraktorer anvender akupunktur, der kan gøre vævet afslappet.